Een Indisch thuis

Eenmaal in Indië was men in een andere wereld. Het tropische klimaat met het bijbehorende levensritme, het weelderige landschap, de mengeling van culturen, de nieuwe geuren en smaken en de vreemde taal – bijna niets was meer vertrouwd. Voor de Nederlandse joden was ook de sociale positie anders, in de koloniale standenmaatschappij behoorden zij opeens tot de (blanke) bovenlaag.

In Nederlands-Indië leefden joden uit verschillende landen. De Nederlandse joden waren het grootst in aantal en woonden verspreid over de hele archipel, met name op Java en Sumatra. De zogenaamde ‘Bagdad-joden’, afkomstig uit het Midden-Oosten, woonden vaak al enkele generaties in de Javaanse havenstad Soerabaja. In de jaren dertig kwamen er joodse vluchtelingen uit Europa bij en begin jaren veertig ook uit Palestina. Rond 1940 telde de Indische archipel een kleine zeventig miljoen inwoners. Het aantal joden wordt geschat op drie- tot vijfduizend van de 290.000 Europeanen en Indo- Europeanen (mensen van gemengd Indonesisch-Europese afkomst).

Do you know more about this? Add your story, image(s) and / or film(s).

+ add my verhaal to this