Vertrek uit Indonesië

Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 begon de uittocht uit de kolonie, ook voor de Europese joden. Indo-Europese families stonden voor de moeilijke opgave te moeten kiezen voor een Nederlands of Indonesisch staatsburgerschap. Eind 1957 besloot de regering van Soekarno tot nationalisatie van Nederlandse bedrijven en moesten de Nederlanders Indonesië verlaten, waardoor de hele Nederlandse infrastructuur, waaronder het onderwijs, afbrokkelde. Ook de oprichting van de staat Israël en de Sinaï-oorlog, maakten het leven voor de overgebleven joden in het islamitische Indonesië onveilig. De ‘Bagdad-joden’ vertrokken rond 1960 uiteindelijk ook, naar de Verenigde Staten, Australië en Israël.

Do you know more about this? Add your story, image(s) and / or film(s).

+ add my verhaal to this