Joodse militairen

De meeste militairen die door Nederland na 1945 naar Indië werden gestuurd om te vechten waren dienstplichtige soldaten. Ook joodse mannen die de Jodenvervolging hadden overleefd moesten mee. Verzoeken om vrijstelling vanwege verlies van familie werden slechts in een enkel geval ingewilligd. Een enkeling nam vrijwillig dienst, zoals stateloze joden die op deze manier de Nederlandse nationaliteit hoopten te verkrijgen. De religieuze en sociale belangen van joodse militairen in Nederlands-Indië werden van 1 januari 1947 tot midden 1950 behartigd door het Bureau Belangen Joodse Militairen.

Do you know more about this? Add your story, image(s) and / or film(s).

+ add my verhaal to this