Op 15 augustus 1945 capituleerde  Japan en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Het einde van de Japanse bezetting betekende echter geen vrede. De nationalistische leider Soekarno riep op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesië uit. De strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië brak los.

De eerste maanden na de Japanse capitulatie tot begin 1946, Bersiap-periode, was er geen duidelijk gezag. Indonesische strijdgroepen, veelal militante jongeren, probeerden de Indonesische onafhankelijkheid te bevechten. Uit angst het geweld bleven de geïnterneerden voorlopig in de kampen, waar ze werden beveiligd door dezelfde Japanners hen eerst gevangen hadden gehouden. De Indonesische strijdgroepen richtten zich tegen alles wat Nederlands  was – dus ook op de Indo-Europeanen, die veelal buiten de kampen waren gebleven.

Vanaf eind 1945 vertrokken de eerste mensen naar Nederland, onder wie ook joden, om te herstellen van de Japanse bezetting. Voor de Nederlandse regering was terugkeer naar Indië vanzelfsprekend: het land moest zo snel mogelijk weer worden opgebouwd. Aanvankelijk probeerde Nederland met onderhandelingen en twee zogenaamde politionele acties het koloniale gezag te herstellen. Onder internationale druk droeg Nederland in 1949 de soevereiniteit over aan Indonesië.

Do you know more about this? Add your story, image(s) and / or film(s).

+ add my verhaal to this