De familie van Bep Hamme-Levie

Mevrouw Bep Hamme-Levie is de dochter van Sarline Koppens (St. Oedenroode, 1898) en boekhouder Herman Joseph Levie (Zwolle, 1892). Sarline en Herman zijn in 1922 in Den Bosch getrouwd en in 1923 naar Nederlands-Indië vertrokken. In Soerabaja runden zij een importfirma. Broer Bob (1933) en oudste zus Vrouwke (1923) zijn daar geboren.

In 1938 is de familie teruggegaan naar Nederland, vervolgens zijn zij in 1939 weer naar Bandoeng vertrokken. Op 30 augustus 1946 keerde de familie definitief naar Nederland terug en vestigde zich weer in Den Bosch

Vader Herman en broer Bob hebben in kamp Tjimahi gezeten. De journalist, publicist en politicus Jacques de Kadt (Oss, 1897) was een neef van Sarline Koppens. In mei 1940 vluchtte hij, samen met de overige leden van zijn familie, via Londen naar Nederlands-Indië. In zijn boek “Jaren die dubbel telden” schrijft hij over Beps vader Bob en broer Herman Levie:

 “Tegenover me op onze zaal lag Herman Levie, een ver familielid van me, wiens vrouw ons had geholpen sedert onze aankomst in Indie en bij wie we in Bandoeng steeds een prettige aanloop hadden gevonden. Hij was fysiek niet sterk en ik vreesde dat hij het kampleven niet zou kunnen doorstaan. Maar hij wist zich aan te passen aan de vaak moeilijke omstandigheden op een wijze die respect afdwong. De vriendschap omvatte weldra ook zijn zoontje dat bij hem in de kampen werd geplaatst, een stevige boy, die reeds in de kampen de talenten als zakenman ontwikkelde, die hem in Nederland een vooraanstaande plaats zouden geven in de branche waarin hij ging werken. Met enige onderbrekingen waren we in dezelfde kampen en de kampvriendschap werd tot een blijvende met de hele familie en zette zich voort nadat de vader op hoge leeftijd was overleden”.

Comments

  • Aart Vos

    Posted .

    Werk aan boek over Joods leven in Zaltbommel. Vlak na de inval van de Duitsers vluchtte het echtpaar Koppens-Van Dijk en het echtpaar Elburg-Pels naar Engeland en reisden vandaar door naar Ned Indië. Beide mannen kwamen in de Jappenkampen om. Wie heeft info over Sam Koppens en Elizabeth van Dijk en over Arie Elburg en Rozetta Pels? Elburg was in Zaltbommel de chazzan. Samuël Koppens voorzitter van de Joodse gemeente.

  • aart vos

    Posted .

    Wie heeft info over Sam Koppens en Elizabeth van Dijk en over Arie Elburg en Rozetta Pels? Elburg was in Zaltbommel de chazzan. Samuël Koppens voorzitter van de Joodse gemeente.

Leave a comment