Wie was dat kleine Irakees-Joodse jongetje in Tangerang of Adek, aan wie ik mijn leven te danken heb?

Geboren in Soerabaja op koninginnedag, 31 augustus 1941, belandde ik met mijn moeder, Cile Voûte-Fabius en mijn oudere zuster Petra in de interneringskampen Tangerang en Adek. Mijn moeder vertelde mij ooit, dat ik zo'n ernstig vitamine tekort had, dat ik er uit zag als een 'Biafra-kindje': "De rijst kwam er onverteerd uit, en ik wilde niet meer eten". Er kwam een moment dat zij niet meer bij me mocht komen in de ziekenbarak (ik heb haar nooit gevraagd, waarom dat was, noch in welk kamp zich dit afspeelde). Maar er was in die ziekenbarak, zo vertelde ze me, een klein Irakees-Joods jongetje, dat het geduld heeft gehad, mij de hele dag een lepel eten te voeren. En dat dàt mij in leven gehouden heeft. Ze meende zich te herinneren, dat hij Mozes heette. En dat dit jongetje zelf het kamp niet overleefd heeft. Ik zou zo graag willen weten wie dat jongetje was, en of er van dat jongetje een foto bestaat? Ik zou zo graag willen weten wie dat jongetje was, en dat ongetwijfeld lieve en aardige gezichtje van toen willen weerzien. Wie uit de Irakees-Joodse gemeenschap kan zich herinneren of informatie inwinnen, welk jongetje er uit hun gemeenschap in de kampen Tangerang of Adek ziek is geweest en daar misschien is overleden?

Ik heb me laten vertellen, dat er nog mensen uit die gemeenschap nu in Israel wonen. Misschien moet deze tekst dan vertaald worden naar het Ivriet of Engels? En kan het JHM mij daar bij helpen?

Leave a comment