Family Mussry-Malang

Zijn er mensen die deze personen gekend hebben?

Op de foto's staat een meisje met blonde krullen afgebeeld.

De foto's zijn – volgens de overlevering - door de vrouw van Charles Mussry aan mijn moeder in bewaring gegeven, gedurende de Japanse bezetting.

Mijn moeder moest vluchten van het eiland Banka waar zij met mijn vader (politieman) was. Hij bleef achter, werd gevangen gezet en stierf in een Jappenkamp.

Mijn moeder reisde naar haar schoonfamilie die in Malang (Oost-Java) woonde. Hun buren waren de familie Mussry, Charles Mussry, zijn vrouw en dochter. Zij woonden aan de Tjelaket 5 in Malang (winkel/woonhuis)(zie ook de bijgevoegde advertentie uit de oude krant – 1942)

Na de dood van mijn moeder vond ik deze foto's in haar nalatenschap. De kleine vierkante foto's heb ik in origineel. De andere waar Charles Mussry, vrouw en dochter op staan, was vroeger al een kopie. De kwaliteit is onscherp. De originele foto's zou ik gaarne terug willen geven.

In de loop van de jaren heb ik vernomen dat de familie Mussry nog in Indonesië woonachtig was. Ruim 10 jaar geleden heb ik kontakt gekregen met Jacky Mussry, die schreef dat zijn vader Charles inmiddels overleden was, Jacky (hij was de jongste zoon) zou navraag doen bij zijn moeder. Inmiddels is ook zij overleden, en heb ik sindsdien geen kontakten meer gehad.

Indien er mensen zijn die iets weten, kunt u dan een bericht achterlaten bij het Joods Historisch Museum?

Humphry Goes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are there people who know this persons?

In the pictures is depicted a girl with blonde curls.

The photos are - according to tradition – given in custody by the wife of Charles Mussry to my mother during the Japanese occupation of the Dutch East-Indies.

My mother had to flee from the island of Banka where she was with my father (policeman). He stayed behind, was put in prison and died in a Japanese prison camp on Sumatra.

My mother went to the family of my father who lived in Malang (East-Java). Their neighbors were the family Mussry. Charles Mussry, his wife and daughter. They lived on the Tjelaket 5 Malang (shop / house)(see also the picture of the old newspaper advertisement from 1942)

After the death of my mother I found these pictures in her old picture-box. The 4 square pictures are originals. The other where you can see Charles Mussry, his wife and daughter was already a copy. The quality is blurry.

I would like to give to give these pictures back.

In the course of the years I've learned that the family Mussry was still living in Indonesia. More than 10 years ago, I came into contact by the internet with Jacky Mussry who wrote that his father Charles was now deceased, Jacky (he was the youngest son) would check with his mother. Meanwhile, she also died, and I have since then had no more contacts.

If there are people who know something about the family Mussry, please respond to the Jewish Historical Museum in Amsterdam?

Humphry Goes

 

Comments

  • Jayson Akeyla Charles Mussry

    Posted .

    Hi I'm Jayson Mussry, the son of Jacky Mussry. I'd like to inquire about the history of my family. I'd really appreciate it if you could share some photos, articles, etc. of my family as I'd like to make a digital compilation/archive of it.

    Best regards,
    Jayson

Leave a comment