Mr. Isidore Hen

Ik ben een kleinzoon van Isidore Hen en op Java geboren in 1931.

Zoals mijn twee jongere broers z.l. ben ik besneden door mijn opa; in de familie noemden wij dat een "coupe Hen".

Het huwelijk van mijn ouders werd voltrokken door mijn opa.  Van de brief waarin hij toestemming vroeg aan het Rabbinaat in Nederland heb ik nog een kopie.

De foto´s in het NIW van 24 oktober 2014 zijn voor mij interessant: op die van de Bar Mitswa viering staan  mijn opa en oma in het midden en op die van de Poerimviering staan mijn moeder en mijn tante als 9- en 11-jarigen.  Overigens komt de laatste foto van mijn in Israel wonende nicht Katrien Golan.

Leo Isidore Robert Zinn

 

Leave a comment